Reparasjon og justering

Vi utfører reparasjoner både i garantiperioden og etter at garantien har utløpt.

• Justering, reparasjon og utskifting av utstyr, utskifting av låser

• Svingende slaglist installasjon i den lukkede delen

• Den roterende - vippe mekanisme installasjon til svingende slaglist

• Slaglist forebygging med rett støtte av base pakning under glasset

• Glassruter og glassruter erstatning

• Gummipakning erstatning

• Aluminum konstruksjon justering og  og reparasjon

• Air Comfort luftinntaksventilinstallasjons insatllasjon

• PVC inngangsdør justering og reparasjon

• Vindus krøking til rammet - renovering og tetting

• Utstyrs rengjøring og oljing.